5000
دوره های برگزارشده
60
مدرسین
1000
دانشجویان
15
همکاران

شرکت آموزشی آما

هیئت علمی و تیم کارشناسی شرکت آما در سال 1395 به منظور تاسیس این شرکت کار مطالعاتی را آغاز کرد.

طی یک سال کار مطالعاتی و پژوهش با هدف آموزش کاربردی دانشجویان و کارکنان شاغل  در شرکت ها و به روز کردن علم آنها و برطرف کردن خلاء ها این شرکت در سال 1396 تاسیس شد.

به منظور ایجاد محیط یادگیری مناسب تاکنون الگوهای متعدد طراحی آموزش پدید آمدند. در جامعه کنونی آموزش تحت وب در بسترهایی همچون LMS این امکان را فرهم آورده که با نادیده گرفتن مسافت ها ، از تمامی اساتید دنیا و منابع معتبر در مکانی جهت یادگیری بهتر استفاده نمود؛ وهمچنین آموزش های آنلاین، این زمینه را برای آما فراهم آورده که با دعوت از اساتید علمی مطرح دنیا در به روز رسانی جامعه علمی ایران نقش به سزایی را داشته باشد. برای اجرای آموزش بهنر و شایستگی کارکنان مراحل زیر در آینده آموزش موردنظارت قرار می گیرد:

  • تعیین نیازهای آموزشی
  • طراحی و برنامه ریزی آموزشی
  • اجرای آموزش
  • ارزیابی نتایج آموزش